พิมพ์สามมิติ (3D Printing)

ทดลองพิมพ์ ราคา 240 บาท ขนาดไม่เกิน 5x5x5 เซนติเมตร

ปัจจุบันเครื่องพิมพ์สามมิติมีราคาเริ่มต้นราว 9,000 บาท สามารถหาซื้อได้ง่ายและเหมาะสำหรับทำโมเดลทดลอง แต่ค่าใช้จ่ายและเวลาส่วนใหญ่อาจอยู่ที่การออกแบบ รวมถึงการใช้งานเครื่อง หากไม่สะดวกที่จะซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติเอง สามารถให้เราพิมพ์ให้ได้ โดยส่งเป็นไฟล์รูปแบบ STL

เครื่องพิมพ์ที่ใช้ เป็นของยี่ห้อ Creality รุ่น Ender 3v2 โดยใช้ PLA (Poly Lactic Acid) เป็นแบบ FDM (Fused Deposit Method) มีความสูงของการพิมพ์ชั้นละ 0.2 มิลลิเมตร

ขั้นตอนการพิมพ์

 1. ออกแบบและสร้างไฟล์ STL
  โปรแกรมออกแบบมีหลากหลายโปรแกรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ
  • แบบคงรูป (Solid modeling) มักมีการกำหนดรูปทรงเรขาคณิตที่ชัดเจนจากแบบสองมิติ เหมาะกับชิ้นงานวิศวกรรม เช่น FreeCAD, Tinkercad, SketchUp, SolidWorks, AutoCAD, Fusion 360
  • แบบตาข่าย (Mesh modeling) สร้างรูปทรงอิสระที่ประกอบด้วยจุดจำนวนมาก เหมาะกับรูปสิ่งมีชีวิต เช่น Blender, Maya, ZBrush
  โปรแกรมออกแบบเกือบทั้งหมดสามารถสร้างไฟล์ STL ได้ ซึ่งเป็นไฟล์มาตรฐานสำหรับการพิมพ์สามมิติ
 2. ส่งไฟล์ STL เพื่อพิมพ์
  ไฟล์ STL จะถูกนำมาหั่น (Slice) เป็นชั้นชั้นละ 0.2 มิลลิเมตร เพื่อแปลงเป็นตำแหน่งที่เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์
  การพิมพ์สามมิติอาจไม่ได้ผลลัพธ์เหมือนรูปในคอมพิวเตอร์ เนื่องจากความละเอียดมีจำกัดที่ 0.2 มิลลิเมตร และการพิมพ์แบบ FDM อาจไม่สามารถพิมพ์รูปลอยโดยไม่มีฐานรองรับได้
 3. พิมพ์ชิ้นงานและจัดส่ง
  วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ที่นี่ คือ PLA (Poly Lactic Acid) เป็นพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ด้วยสิ่งมีชีวิตในสภาวะที่ร้อนชื้น เช่นเดียวกับไหมละลาย
  แม้ PLA จะไม่เป็นพิษและย่อยสลายได้ในร่างกายมนุษย์ แต่ผิวพลาสติกที่ขรุขระอาจปนเปือนจากเชื้อโรคได้ง่าย จึงไม่ควรใช้บรรจุอาหาร
  นอกจากนี้ PLA ใช้เวลาสลายตัวในธรรมชาติหลายสิบปี หากไม่ใช้แล้วจึงควรนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือย่อยสลายอย่างถูกวิธี เช่นเดียวกับพลาสติกอื่น